Komitet organizacyjny

Anna Rolewicz-Kalińska – Przewodnicząca

Sergiusz Zabawa – Sekretarz

Teresa Kubiak

Krystyna Lelicińska-Serafin

Leszek Rochowicz

Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: kgo@pzits.pl