Patronat honorowy

Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Patronaty

FRUTIGER Polska Sp. z o.o.
Grupa INTERSEROH w Polsce
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Polska Izba Gospodarki Odpadami
Protechnika Łuków Sp. z o.o.
Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Sutco-Polska Sp. z o.o.
Sweco Polska Sp. z o. o.
TOMRA SORTING Sp. z o.o.
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami Izba Branży Komunalnej