Patronat

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Polska Izba Gospodarki Odpadami
Protechnika Łuków Sp. z o.o.

Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Sutco-Polska Sp. z o.o.
TOMRA SORTING Sp. z o.o.

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami Izba Branży Komunalnej