Grupa docelowa uczestników

Kongres to w założeniu spotkanie: nauki, praktyki, organizacji i zarządzania w zakresie gospodarowania odpadami. Podstawą doboru referatów będzie osiągnięcie celu strategicznego: powiązanie biznesu z nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy i wdrażania niezbędnych zmian w systemach gospodarki odpadami.