Rejestracja

Formularz Zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Termin zgłaszania udziału w konferencji do 25 kwietnia 2022 r.
Termin dokonania wpłaty najpóźniej do 05 maja 2022 r.

Podpisany Formularz Zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres email: kgo@pzits.pl (podpisany skan prosimy przesyłać w formacie pdf oraz plik w formacie doc/docx).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem I KGO (plik do ściągnięcia jest tutaj).


Uczestnicy Kongresu stosują się do aktualnych zasad bezpiecznego uczestnictwa we wszystkich publicznych wydarzeniach w okresie zwalczania epidemii COVID-19 wskazanych przez Organizatora (zostaną one opublikowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami na stronie wydarzenia do 25 kwietnia 2022 r.).