Rada Programowa

Piotr Manczarki – Przewodniczący Emilia den Boer – Sekretarz naukowy Andrzej Białowiec Zbigniew Bukowski Agnieszka Generowicz Marek Górski Andrzej Jędrczak Eugeniusz Koda Jolanta Latosińska Tadeusz Pająk Czesława Rosik-Dulewska Robert Sidełko Kazimierz Szymański Grzegorz Wielgosiński

Informacje dla uczestników

Koszt uczestnictwa: Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby w Kongresie: 1.600,00 zł + 23% VAT Po ustaleniu z Komitetem Organizacyjnym koszt uczestnictwa może być zredukowany w zależności od czasu pobytu uczestnika, np. koszt nieobejmujący kolacji w dniu przyjazdu (niedziela) i obiadu w dniu wyjazdu (środa) wyniesie 1.450,00 zł + 23% VAT …

Informacje dla autorów

Kalendarium dla autorów Zgłoszenie streszczenia referatów:                                                                        15 stycznia 2022 r. Akceptacja referatów:                                                                                            24 stycznia 2022 r. Przesłanie pełnej treść referatów:                                                                          28 marca 2022 r. Publikacje Artykuły (po pozytywnej ocenie recenzentów i spełnieniu wymagań wydawnictwa) będą opublikowane w czasopiśmie naukowym. Format zgłaszanych artykułów powinien być zgodny z szablonem. Zgłoszenia i kontakt …