Informacje dla autorów

Kalendarium dla autorów

Zgłoszenie streszczenia referatów:                                                                        15 stycznia 2022 r.

Akceptacja referatów:                                                                                            24 stycznia 2022 r.

Przesłanie pełnej treść referatów:                                                                          28 marca 2022 r.

Publikacje

Artykuły (po pozytywnej ocenie recenzentów i spełnieniu wymagań wydawnictwa) będą opublikowane w czasopiśmie naukowym.

Format zgłaszanych artykułów powinien być zgodny z szablonem.

Zgłoszenia i kontakt w sprawach dotyczących referatów:

Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail: kgo@pzits.pl